w celu weryfikacji każdej naliczonej pozycji na fakturze służy zakładka "Raport"

 


"Raport->Szczegółowy"


do weryfikacji aktywnych pakietów oraz każdej naliczonej opłaty dla Klienta służy Raport Szczegółowy. 

Po wprowadzeniu roku oraz miesiąca za który została wystawiona faktura i zatwierdzenie przyciskiem "Pokaż Raport" wygenerują się pozycję, które zostały zafakturowane per Klient.

"Raport->Podstawowy"


Kolejną zakładką w Raporcie jest Raport Podstawowy. Z poziomu tego raportu można sprawdzić ogólne podsumowanie zafakturowanych pozycji. W celu weryfikacji opłat za usługi służą zakładki:


"Produktu TV" - ogólne pozycję dotyczące naliczonej opłaty za produkty/promocje

"Produkty Technologiczne"- opłaty za wynajmem STB oraz Multiroom

"Inne Usługi"-opłata miesięczna za VLAN oraz port fizyczny