Dla Operatorów, którzy nie korzystają z serwera DHCP u siebie w sieci umożliwiliśmy ręczną konfigurację parametrów sieci.

Aby ręcznie skonfigurować parametry sieci należy wejść do menu Diagnostyka->Sieć i za pomocą strzałek zmienić opcje DHCP na "Statyczny".

Następnie można dokonać edycji pól:

- adres IP

- brama

- maska

- Serwer DNS1

- Serwer DNS2

 

Każde z pól można edytować wpisując z klawiatury numerycznej wartości odpowiednich adresów (wystarczy wejść na odpowiednie pole, by rozpocząć edycje, nie trzeba naciskać OK). Aby wyczyścić całość pola należy posłużyć się przyciskiem CLEAR (pod klawiszem 7), aby wymazać ostatni znak przyciskiem BACKSPACE (pod klawiszem 9). Uzyskanie kropki możliwe jest za pomocą przycisku gwiazdki (nad klawiszem 1).

W razie problemów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Operatora Evio pod numerem 61 666 8 666.