1. W sytuacji braku spłaty należności przez Abonenta mają Państwo możliwość czasowego zablokowania wszystkich uprawnień na dekoderach klienckich przypisanych do konkretnej Umowy.

  2. Aby wykonać tę operację należy skorzystać z przycisku Zablokuj usługę :


  1. Po kliknięciu w ten przycisk pojawi się okienko w którym potwierdzają Państwo wykonanie tej operacji:  1. W przeciągu maksymalnie 24h od użycia przycisku, wszystkie dekodery stracą uprawnienia do pakietów widniejących na Umowie.

  2. Aby odblokować usługę, po opłaceniu przez Klienta zaległości, należy ponownie skorzystać z tego samego przycisku , który po wykonaniu poprzednich operacji nosi nazwę „Odblokuj usługę”:


  1. Po skorzystaniu z tego przycisku uprawnienia zostaną ponownie przywrócone w ciągu maksymalnie 24h, zaś do pełnego korzystania z usługi konieczny będzie restart urządzenia bądź restart uprawnień z poziomu menu dekodera.


!! UWAGA !! FUNKCJA TA NIE BLOKUJE NALEŻNOŚCI WOBEC EVIO!! OPŁATY ZA UMOWĘ SĄ NADAL NALICZANE!!