1. Aby sprawdzić listę Klientów, którzy zostali zablokowani należy skorzystać z zakładki Abonenci- Lista Abonentów:


  1. Następnie w wyświetlonej liście Abonentów z kolumny Blokada należy wybrać opcję TAK:

  1. Po skorzystaniu z tego przycisku zostanie wyświetlona lista zablokowanych Abonentów: