Wsparcie w zakresie świadczenia usługi unicastowej w ramach modelu IPTV Multicast - SGT/Jambox

W ramach dodatkowego wsparcia usługi unicastowej zaimplementowaliśmy możliwość odbierania strumieni kanałów telewizyjnych w formie multicastu i unicastu wraz z możliwością wyboru wariantu usługi z poziomu SMS-a. Udzielamy wskazówek/porad w zakresie kreowania usługi unicastowej (bazujących na testach laboratoryjnych oraz doświadczeniu Operatorów, którzy taką usługę wdrożyli u siebie), przy czym to Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępności strumieni unicastowych.

Ważne informacje na temat unicast:

 • Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej przepustowości sieci
 • STB podczas uruchamiania automatycznie rozpoznaje czy pracuje w sieci multicast czy unicast
 • Serwer proxy może działać w 2 trybach:
  • prosty - tylko jeden interfejs sieciowy, bootowanie przez PXE
  • zaawansowany - system instalowany i zarządzany przez operatora
 • Tryb prosty i zaawansowany jest automatycznie rozpoznawany przez stb
 • Dostępne oprogramowanie do konwersji strumieni mutlicastowych na unicastowe
  • Udpxy (przykład konfiguracji poniżej); rekomendowane do 100 klientów na serwer (doświadczenie operatorów)
  • Gigapxy (komercyjny)
 • W przypadku chęci uzyskania licencji dla Gigapxy prosimy o kontakt z pomoc@evio.pl


Wskazówki/porady w zakresie kreowania usługi unicastowej na przykładzie udpxy

Zadania serwera proxy

Do zadań serwera proxy należy (w każdej konfiguracji):

 • konwertowanie multicastów na unicasty za pomocą programu udpxy

Dodatkowo w przypadku konfiguracji zaawansowanej:

 • działanie jako DHCP relay
 • routing ruchu unicastowego z STB do naszej stacji czołowej

Tryby działania serwera proxy

W zależności od poziomu wymagań Operatora serwer Proxy można konfigurować na jeden z dwóch sposobów. Operatorom nie posiadającym szczególnych wymagań rekomendujemy tryb prosty.

Tryb prosty
W trybie prostym cały system jest ładowany przez sieć. Multicast i unicast przechodzi tym samym interfejsem sieciowym. Operator musi zapewnić routing między podsieciami unicast a serwerami proxy. Jest to opcja dla mniej doświadczonych operatorów.

Tryb zaawansowany
W trybie zaawansowanym operator sam instaluje i konfiguruje system według wskazówek/wytycznych przekazanych przez naszych inżynierów (poniżej w dokumencie)

Wymagania co do serwera

Tryb prosty: Dowolny sprzęt z w miarę nowym procesorem 64-bitowym (wszystko z 2008 lub nowsze) i gigabitową kartą sieciową np. wspieraną przez Debiana 6.0 amd64
Tryb zaawansowany: Sprzęt według uznania operatora na którym będzie działać np. Debian 7.0 amd64 z kartami gigabitowymi.

Uruchomianie serwera proxy

Zmiany w SMS w kontekście projektu unicast

 1. W menu "Narzędzia/Podział podsieci" pojawiła się opcja zmiany typu podsieci z multicast na unicast i na odwrót
 2. Wszędzie w SMS przy nazwach podsieci wyświetlany jest na końcu [M/U] oznaczający typ podsieci multicast lub unicast

 

 

Tryb prosty

 

 

Uruchamianie serwera PROXY

 1. [SMS] Dodanie PROXY Serwera do SMS (podając adres MAC). Dodajemy sami (tylko przez API) lub zlecamy na pomoc@evio.pl
 2. [SMS] Dodanie usługi "Pakiet PROXY" do konta w SMS (zalecamy konto BOK)
 3. [SMS] Wydanie do usługi "Pakiet PROXY" serwera PROXY w VLANie multicastowym
 4. W tym momencie możemy uruchomić serwer PROXY wpinając go do podsieci boksowej, podobnie jak sondę. Ważne, żeby był to port 1Gb
 5. Czekamy na odświeżenie się DHCP
 6. PROXY Serwer uruchomi się automatycznie z naszym oprogramowaniem
 7. [SMS] W menu Narzędzia -> Podział podsieci definiujemy, które podsieci mają być podsieciami unicastowymi
 8. [SMS] W menu Narzędzia -> Konfiguracja Proxy podajemy adres IP serwera Proxy, który musi być osiągalny dla dekoderów wydanych w podsieciach unicastowych
 9. Od tego momentu można wydawać STB do podsieci unicastowych

 

Wydawanie STB

 1. [SMS] STB uruchamiamy w SMS standardowo, jedynie ustawiamy podsieć jako unicast.

---

Powyższe kroki wystaczą, by uruchomić usługę w trybie unicastowym. Poniżej materiały dla zaawansowanych użytkowników.

---

Tryb zaawansowany

 

Są to ramy procedury, operator może ją zmieniać, przy zachowaniu warunków:

 • Adres MAC karty sieciowej, która będzie wpięta do VLAN-u multicastowego należy wysłać do nas
 • SGT dodaje serwer do magazynu i wydaje odpowiednią usługę w SMS, jeśli jej wcześniej nie było
 • [SMS] W menu Narzędzia -> Podział podsieci definiujemy, które podsieci mają być podsieciami unicastowymi
 • [SMS] W menu Narzędzia -> Konfiguracja Proxy podajemy adres IP serwera Proxy, który musi być osiągalny dla dekoderów wydanych w podsieciach unicastowych
 • Należy wydać ten serwer PROXY:
  • do tej usługi,
  • albo proxy pobiera adres IP z DHCP,
  • albo adres zarezerować
 • Należy zainstalować system (Debian 7 x64) na tym serwerze i skonfigurować go z pomocą punktów:
  • adresem IP dla interfejsów unicastowych jest bramą dla STB wpiętych do tych interfejsów, jest to pierwszy dostępny adres IP w tej podsieci przykładowa konfiguracja sieci:

 

auto eth0
iface eth0 inet dhcp


auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.203.162.1
netmask 255.255.255.224

 

 • musi być włączony routing unicastowy
  • należy zainstalować program dhcp-helper (jest w domyślnym repozytorium Debiana). Przykładowa konfiguracja ("/etc/default/dhcp-helper")

DHCPHELPER_OPTS="-s 10.200.200.31 -i eth1"

 • oprogramowanie udpxy polecamy pobierać pobierać z repozytorium od dostawcy - https://github.com/pcherenkov/udpxy
 • należy skonfigurować pakiet udpxy, przykładowa konfiguracja ("/etc/default/udpxy")

# Automatically start daemo
START_DAEMON=1
# Interface for client connections (you may also put ipv4 address here)
HTTP_IFACE="eth1"
# port to listen on for clients connections
HTTP_PORT="7654"
# Interface to get multicast stream source (you may also put ipv4 address here)
MCAST_IFACE="eth0"
# auxillary daemon options
DAEMON_ARGS="-M 60 -c 50"


ważny jest tutaj port oraz parametr -c który definiuje ile strumeniu serwer może obsłużyć

 • skonfigurować resztę sieci
  • na switchu dodać routing do podsieci unicastowych

 

Usługa unicastowa bez wymaganych vlanów

 

Istnieje możliwość uruchomienia usługi w taki sposób, że osobny vlan dla dekoderów nie jest potrzebny. W takiej sytuacji konfiguracja sieci musi spełniać następujące wymagania:

 • Serwer proxy na wyjściu ma dostęp do sieci LAN Operatora
 • Z sieci LAN musi być zapewniony routing do naszej stacji czołowej
 • Dekodery otrzymują adres IP nadawany przez nas, więc routing ze styku do sieci LAN musi być również być zapewniony, a DHCP relay musi przekazywać zapytania z STB bezpośrednio do naszego serwer DHCP.
  • Serwery DHCP przydzielają adresy tylko dekoderom, więc zapytania z komputerów Operatora będą odrzucane.
  • Serwery DHCP Operatora nie mogą odpowiadać na zapytania dekoderów.

Zachęcamy Operatorów do zaawansowanej konfiguracji swoich serwerów DHCP. W przypadku niewielkich sieci wystarczy proste filtrowanie zapytań, zrealizowane np. w taki sposób:

root@debian64devel:/etc/dhcp# cat dhcpd.conf
class "stb" {
match if (substring(option vendor-class-identifier,0,10) = "InfomirMAG") or (substring(option vendor-class-identifier,0,13)="TeleTecMAG200");

}
subnet 192.168.33.0 netmask 255.255.255.0 {
pool {
deny members of "stb";
range 192.168.33.5 192.168.33.250;
}}