Idea i sens

Istotą wdrożenia modelu SGT/Jambox jest możliwość uruchomienia dekoderów VIP4302/VIP5202 opartych o oprogramowanie Kyanit dla abonenetów. Transmisja danych do dekoderów odbywa się poprzez niepubliczną sieć telekomunikacyjną odizolowaną od sieci Internet, która umożliwia bezpośrednią wymianę ruchu IP pomiędzy siecią Evio a siecią Operatora z pominięciem sieci pośredniczących. W efekcie, każdy Operator może dowiązać się do brzegu sieci Evio dedykowanym połączeniem, lub wykorzystać istniejące transmisje danych, które realizują ruch multicast. Kolejnie wymiana informacji routingowej unicast/multicast następuje za pomocą protokołu BGP/PIM pomiędzy routerem Evio a routerem Operatora.


Jeżeli już w chwili obecnej wykorzystują Państwo "Nowy model technologiczny eTV" to idea modelu SGT/Jambox nie będzie Państwu obca. Jest ona tożsama do nowego modelu eTV. Różnice można zauważyć tylko w parametrach technicznych o których piszemy w dalszej części tego artykułu.

Transmisja danych kontentu linearnego odbywa się poprzez multicast. Istnieje również możliwość dystrybuuowania kontentu w formie unicast, więcej informacji w dla zainteresowanych w artykule: https://pomoc.evio.pl/a/solutions/articles/4000192879


Zalecane metody odbioru transmisji w celu skorzystania z modelu SGT/Jambox

a) bezpośredni styk fizyczny do infrastruktury SGT/Evio. Istnieje możliwość wykorzystania już istniejącego styku z infrastrukturą Evio w celu odbioru modelu SGT/Jambox w ramach odrębnego vlanu.

b) pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet bazujący na transmisji danych, która zrealizowana jest przez innego dostawcę usług do infrastruktury SGT/Evio.

c) pośredni styk fizyczny w standardzie 1G/10G Ethernet do infrastruktury Evio, zrealizowany poprzez węzeł wymiany ruchu do infrastruktury SGT/Evio


Minimalne wymagania techniczne

Operator musi spełnić następujące wymagania, by móc nawiązać sesje BGP/PIM z siecią Evio:

 • wsparcie dla protokołu BGPv4
 • wsparcie dla protokołu PIM Sparse
 • numer AS przyznany przez SGT/Evio dla Operatora
 • adresacja IPv4 przyznana przez SGT/Evio dla Operatora

Schematy odbioru modelu SGT/Jambox przy jednoczesnym odbiorze Nowego Modelu eTV


 • Odbiór vlanu z usługą SGT/Jambox w ramach innego VRF w wewnętrznej sieci operatorskiej
 • Odbiór SGT/Jambox w ramach innego PIM. Istniejący PIM terminujący usługę eTV realizuje tylko transmisję L2 vlanu Jambox.
 • Odbiór SGT/Jambox w ramach tego samego PIM, który terminuje usługę eTV. Odbiór realizowany jest w ramach innego vlanu oraz adresacji stykowej L3.Realizacja sesji BGP/PIM

Zasady ogólne:

 • koszt dowiązania się do sieci SGT/Evio pokrywa Operator
 • SGT/Evio umożliwia zestawienie sesji BGP/PIM tylko do najbliższego routera w węźle (nie ma możliwości zestawienia sesji BGP do routera w Warszawie, nawiązując się do węzła w Katowicach lub w Poznaniu)
 • sesja BGP/PIM realizowana jest na dedykowanym vlanie w relacji router BGP/PIM SGT/Evio  <> router BGP/PIM Operatora
 • sesja BGP/PIM realizowana jest na adresacji niepublicznej, którą zapewnia SGT/Evio (sieci połączeniowe /30)
 • poprzez sesje BGP/PIM, SGT/Evio wymienia się informacją routingową tylko w zakresie sieci niepublicznych związanych z usługą eTV


Ustala się następującą procedurę zestawienia sesji BGP/PIM w modelu SGT/Jambox

 • Operator zgłasza chęć nawiązania sesji BGP/PIM z SGT/Evio poprzez zgłoszenie takiej dyspozycji u swojego Opiekuna handlowego
 • Po formalnych ustaleniach Operator ustala z Evio numer portu/vlanu, oraz niepubliczną adresację połączeniową IPv4
 • Operator-X może realizować funkcje ip.tranzytu dla Operatora-Y, wówczas:
  • Operator-X zestawia sesję BGP/PIM z Operatorem-Y
  • Operator-X realizuje sieć/sesję połączeniową z Operatorem-Y, z wykorzystaniem puli IP Operatora-X dla STB jaką otrzymał od SGT/Evio
  • Evio akceptuje prefiksy Operatora-Y, które rozgłasza Operator-X


Szczegóły techniczne związane z protokołem BGP w modelu SGT/Jambox

 • numer AS BGP o: 64719
 • prefiksy rozgłaszane przez SGT/Evio: 10.200.200.0/22
 • w ramach sesji BGP akceptowane będą tylko maksymalnie zagregowane prefixy


Szczegóły techniczne związane z protokołem PIM po stronie Evio:

 • stosowana wersja protokołu: PIM Sparse
 • PIM RP: 10.200.200.20
 • źródła grup multicast: 10.200.200.0/22
 • zakres grup multicast: 239.239.0.0/18


Szczegóły techniczne związane z protokołem DHCP po stronie Operatora:

 • konieczne jest uruchomienie agenta dhcp-relay w vlanie z dekoderami, który wspiera model świadczenia usług
 • adresacja serwera dhcp, którą należy zdefiniować na poziomie agenta dhcp-relay w sieci Operatora,
  • 10.200.200.31


Różnice w adresacjach w nowym modelu eTV vs model SGT/Jambox

 


Nowy model eTVModel SGT/Jambox
DHCP HELPER10.100.108.18
10.100.120.18
10.200.200.31
PIM RP10.100.100.110.200.200.20
Zakres grup przypisanych do RP231.10.0.0/21239.239.0.0/18
Routing w kierunku integratora10.100.64.0/18
192.168.176.0/22
10.200.200.0/22
ASNz prywatnej puli EPz prywatnej puli SGTSzczegóły techniczne związane z protokołem IGMP po stronie Operatora:

 • dekodery wspierają tylko i wyłącznie protokół w wersji IGMPv2


Przykład minimalnej konfiguracji interfejsu l3 między Evio <> Operator + konfiguracja PIM RP:


X - numer vlanu dla sieci połączeniowej uzgodniony z Evio

x.x.x.x/y - podsieć/maska podsieci połączeniowej uzgodnionej z Evio


interface VlanX

  no shutdown

  ip address x.x.x.x/y

  ip pim sparse-mode


ip pim rp-address 10.200.200.20 group-list 239.239.0.0/18


* Evio korzysta z pierwszego adresu w sieci połączeniowej z Operatorem


Przykład minimalnej konfiguracji interfejsu l3 uwzględniający dhcp-relay w sieci Operatora w kierunku dekoderów:


Y - numer vlanu dla usługi eTV w sieci Operatora

x.x.x.x/y - podsieć/maska wykreowana w systemie CRM z puli otrzymanej od Evio


interface VlanY

  no shutdown

  ip address x.x.x.x/y

  ip pim sparse-mode

  ip pim passive

  ip igmp version 2

  ip dhcp relay address 10.200.200.31


* Operator musi ustawić pierwszy adres IP z prefiksu, który został zagospodarowany dla danego segmentu STB w sieci Operatora